Knihovny obsahu nástroje Mold Design pro aplikaci Autodesk Inventor Professional 2016

26. února 2015

Pokyny k instalaci – soubor Readme
Autodesk, Inc.

Ve vytrvalé snaze o urychlení instalace vydala společnost Autodesk pro své zákazníky aplikaci Autodesk Inventor Professional 2016 s podskupinou metrické knihovny místního obsahu nástroje Mold Design. Tato podskupina metrické knihovny místního obsahu návrhu formy aplikace Inventor obsahuje všechny komponenty potřebné pro ukázky a výukové programy návrhu formy.

Produkty Autodesk kromě toho poskytují také podskupinu metrické knihovny vzdáleného obsahu nástroje Mold Design Vault 2016, která obsahuje stejné komponenty jako knihovna místního obsahu.

Ke stažení jsou k dispozici tři samostatné plné verze knihoven místního i vzdáleného obsahu nástroje Mold Design. Stáhnout je lze pro nástroj Mold Design aplikace Autodesk Inventor Professional 2016. Tyto knihovny obsahu obsahují veškerý dostupný obsah návrhu formy.Zpět na začátek

Před instalací knihoven obsahu nástroje Mold Design aplikace Autodesk Inventor Professional 2016 zkontrolujte, zda máte nainstalovány následující součásti (podle použití knihoven obsahu):


Zpět na začátek

Část metrické knihovny místního obsahu nástroje Mold Design byla zahrnuta v instalaci nástroje Mold Design aplikace Autodesk Inventor Professional 2016 a odpovídající vzdálená dílčí knihovna byla nainstalována s aplikací Autodesk Vault 2016. K instalaci plných verzí knihoven pro nástroj Mold Design aplikace Autodesk Inventor Professional 2016 je třeba tyto dílčí knihovny odebrat. Podle toho, jak se chystáte knihovny obsahu využívat, postupujte podle následujících instrukcí:


  Inventor Desktop Content

  1. Stáhněte požadované knihovny místního obsahu návrhu formy:
  2. Zajistěte, aby v systému nebyl spuštěn žádný jiný produkt společnosti Autodesk.
  3. Získejte instalační adresář pro aplikaci Inventor Desktop Content:
  4. Pokud chcete, aby se nainstalovala plná verze knihovny místního obsahu, je třeba odebrat existující soubor .idcl.
  5. Pokud chcete nainstalovat každou kompletní knihovnu místního obsahu nástroje Mold Design, dekomprimujte stažený soubor ZIP:
  6. Při příštím spuštění aplikace Autodesk Inventor Professional 2016 vyberte požadovanou knihovnu výběrem položek Správa > Projekty > Konfigurovat knihovny Obsahového centra.

  Zpět na začátek

  Vzdálený obsah aplikace Inventor – Autodesk Vault Server

  1. Stáhněte požadované knihovny vzdáleného obsahu návrhu formy:
  2. Pokud chcete, aby se nainstalovala plná verze knihovny vzdáleného obsahu, je třeba odebrat existující část metrické knihovny.
  3. Pokud chcete nainstalovat každou kompletní knihovnu místního obsahu nástroje Mold Design samostatně, postupujte následujícím způsobem:
  4. V aplikaci Autodesk Data Management Server Console vyberte uzel Knihovny a poté v nabídce akcí vyberte možnost Připojit.
  5. Přejděte do umístění vytvořeného při dekompresi souborů a vyberte knihovny.
  6. Při příštím spuštění aplikace Autodesk Inventor Professional 2016 vyberte požadovanou knihovnu výběrem položek Správa > Projekty > Konfigurovat knihovny Obsahového centra.

Zpět na začátek

Autodesk Inventor, Autodesk Vault and Autodesk Data Management Server are trademarks or registered trademarks of Autodesk, Inc. in the United States and/or other countries.

Windows 7, Windows 8, Microsoft Office, Microsoft Word, and Microsoft Excel are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Portions of this software copyright 1996-2008 Acresso Corporation.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Zpět na začátek

Děkujeme vám, že s námi udržujete obchodní vztahy a sdělujete nám své názory na obsah této aktualizované verze.

Zpět na začátek


Copyright © 2015 Autodesk, Inc.