Soubor Readme k aktualizaci Service Pack 2 aplikace Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2014

Děkujeme, že jste si stáhli aktualizaci Service Pack 2 aplikace Autodesk® AutoCAD® Map 3D® 2014.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití aktualizace Service Pack. Velmi doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace Service Pack produktu přečetli celý tento dokument. Pokud budete chtít dokument používat i později, můžete si jej uložit na pevný disk nebo vytisknout. Tato aktualizace Service Pack obsahuje aktualizace zahrnuté v opravě hotfix 1 a v aktualizaci Service Pack 1 aplikace Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2014.

UPOZORNĚNÍ: Před odinstalováním aktualizace Service Pack si přečtěte část Odinstalování této aktualizace Service Pack.

Obsah

·         Pro koho je tato aktualizace Service Pack určena?

·         Informace pro uživatele systému Windows 7

·         Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které řeší aktualizace Service Pack 1

·         Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které řeší oprava hotfix 1

·         Hlavní problémy aplikace AutoCAD, které řeší aktualizace Service Pack 2

·         Všeobecné informace o instalaci

·         Než začnete

·         Přepínače příkazového řádku systému Windows

·         Pokyny k instalaci

·         Použití této aktualizace Service Pack na samostatnou instalaci

·         Použití této aktualizace Service Pack prostřednictvím místní sítě

·         Použití této aktualizace Service Pack u síťového administrativního obrazu

·         Odinstalace této aktualizace Service Pack

Pro koho je tato aktualizace Service Pack určena?

Tuto aktualizaci Service Pack lze použít u následujících produktů Autodesk®, které lze spouštět ve všech podporovaných operačních systémech a jazycích. Zkontrolujte, zda instalujete správnou aktualizaci Service Pack pro váš software.

POZNÁMKA: Opravy údržby služby Live Update lze nainstalovat také pomocí služby Autodesk Exchange, ve které se automaticky zobrazí odpovídající aktualizace Service Pack pro příslušný produkt.

32bitový produkt

Aktualizace Service Pack

Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2014

Autodesk® Infrastructure Administrator 2014

Map3D2014_win32_SP2.exe

InfrastructureAdministrator2014_win32_SP2.exe

 

64bitový produkt

Aktualizace Service Pack

Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2014

Autodesk® Infrastructure Administrator 2014

Map3D2014_x64_SP2.exe

InfrastructureAdministrator2014_x64_SP2.exe

Tuto aktualizaci Service Pack lze použít pro aplikaci Autodesk ® AutoCAD® Map 3D 2014 nainstalovanou z následujících sad Autodesk Design Suite.

·         Autodesk Infrastructure Design Suite 2014

Zpět na začátek

Informace pro uživatele operačního systému Windows 7

Pokud aktualizaci Service Pack použijete, když je aplikace AutoCAD Map 3D spuštěna, doporučujeme neklikat na možnost „Po dokončení instalačního programu automaticky ukončit aplikace a pokusit se o jejich restartování“. Místo toho zavřete aplikaci AutoCAD MAP 3D ručně a ve výzvě stiskněte tlačítko „Ignorovat“. Po nainstalování aktualizace Service Pack doporučujeme systém restartovat.

Zpět na začátek

Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které řeší aktualizace Service Pack 1

Rozhraní API  

·         Vytvoření definice prvku nyní funguje správně ve vyrovnávací paměti GWS.

SPRÁVCE ZOBRAZENÍ

·         Vnořená skupina hladin je správně načtena, pokud v nadřazené skupině existuje automaticky načtená hladina.

RASTR FDO

·         Náklon DPOHLED funguje správně, pokud jsou výkres a obrázek umístěny v různých souřadnicových systémech.

·         Barvy bitonálního obrázku rastru FDO jsou zobrazeny správně.

FDO WMS

·         Hladiny lze nyní správně zobrazit, pokud je pohled mimo rozsah měřítka některých hladiny WMS.

VYTVOŘENÍ GRAFIKY

·         Problém s vytvořením grafiky z opravy hotfix pro příkaz MAPIMPORT/MAPEXPORT byl vyřešen.

OBOROVÝ MODEL

·         Výsledky průsečíku polygonu založené na vloženém bodě vypočítaném pomocí průsečíku COGO jsou správné.

·         Změna konfigurace fáze funguje správně v modelu Electric NA.

·         Import formulářů do aplikace Infrastructure Administrator již funguje.

MAPTOACAD

·         Kontrolou položky Přidat rozsahy měřítek lze předejít vytvoření příliš hustého vzoru.

PROBLÉMY S VÝKONEM

·         Další spuštění mapového dotazu je pomalejší než ve verzi 2012.

SPRÁVCE ZABEZPEČENÍ

·         Hostující uživatel se všemi právy (pro vybrání, vložení, aktualizaci a odstranění) může upravit geometrii.

·         Prvky upravené hostujícím uživatelem s oprávněním k úpravám jsou automaticky aktualizovány v mapě.

Zpět na začátek

Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které řeší oprava hotfix 1

·         Aplikace AutoCAD Map 3D může být po přihlášení ke službě Autodesk 360 nestabilní.

·         Aplikace AutoCAD Map 3D může být nestabilní v systémech, které neobsahují informace o sériovém čísle systému BIOS.

·         Problémy při vytváření legend povrchů, které byly přidány pomocí zprostředkovatele rastrového obrázku FDO nebo pomocí připojení povrchů

Zpět na začátek

Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které řeší aktualizace Service Pack 2

MAPTOACAD

·         Během příkazu MAPTOACAD je nutné vzít v úvahu bloky v šabloně DWT. Jedná se o vylepšení pro hladiny používající symboly, které jsou součástí úložiště knihovny v souboru hladiny (možnost Načíst symbol jako kopii byla při načítání symbolu vypnuta, a proto je definice XML symbolu uložena jako součást úložiště knihovny v souboru hladiny).

Šrafy FDO

·         Šrafy přidané pomocí rozhraní FDO budou přesahovat do výřezu ve výkresovém prostoru.

Oborový model

·         Při úpravách atributu prvku v aplikaci Map 3D se automaticky vytvořený popisek prvku přesuňte do původně definovaného umístění.

·         Režim UCHOP nefunguje u hladin, které obsahují určité funkce zprostředkovatele FDO, například TB_VARIABLE, TO_CHAR a TB_SQL pro zprostředkovatele oborového modelu (Oracle).

·         Dotaz na hladinu bude nahrazen parametry možností Rozšířené vytvoření grafiky.

·         Role oborového modelu (vytvořeného ve Správci zabezpečení) nebude správně fungovat s hladinou pohledu Oracle.

·         V aplikaci Map 3D se nepodaří vytvořit model zobrazení s hladinou přidanou do výkresu.

·         Vytvoření průsečíku se nezdaří, pokud nejsou jeho součástí po sobě jdoucí čáry.

Vytvoření grafiky

·         Aplikace AutoCAD Map 3D přestane fungovat při generování grafiky s možností „Zavřít aktuální výkresy“ pod položkou Možnosti globálního oborového modelu.

·         Hladiny nejsou aktualizovány na základě filtrů hladin, pokud uživatel digitalizuje prvek.

FDO PostgreSQL

·         Někdy otevírání výkresu s existujícím připojením PostgreSQL způsobí, že aplikace Map 3D nebude fungovat.

Rastr

·         Rastrové obrázky mají mřížku přichycenou na obrázek při náklonu DPOHLED po transformaci CS mezi promítnuté souřadnicové systémy.

Jiné

·         Metoda OnUnload modulu ApplicationPlugIn není volána.

·         Někdy může dojít ke zhroucení aplikace při spuštění v systému Windows 8 (64bitová verze).

·         Výkon se může při přepínání map a načítání DWG s připojeními FDO SDF/SQLite zpomalit.

·         V hladině rozhraní API je nesprávně uvedena hladina jako volitelná po přidání hladiny asynchronně.

Zpět na začátek

Všeobecné informace o instalaci

·         Než začnete

·         Přepínače příkazového řádku systému Windows

 

Poznámka: Aplikace AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP a AutoCAD Mechanical nelze nainstalovat zároveň, pokud máte nainstalovaný jeden z uvedených produktů a již jste použili tuto aktualizaci Service Pack. Nejprve je nutné aktualizaci Service Pack odinstalovat. Teprve poté je možné nainstalovat ostatní uvedené produkty.

 

Poznámka: S opravami AutoCAD a AutoCAD LT se automaticky nainstaluje oprava Autodesk Sync (AdSync).

Zpět na začátek

Než začnete

Při přípravě instalace této aktualizace Service Pack pamatujte na následující skutečnosti:

Zálohování uživatelských souborů

Před použitím této aktualizace Service Pack doporučujeme zálohovat všechny uživatelské soubory CUIX, MNR a MNL.

Oprávnění správce

Při instalaci budete dotázáni na původní instalační média nebo síťový obraz. Abyste tuto aktualizaci Service Pack mohli použít, musíte mít oprávnění správce k instalování a odinstalování produktů.

Síťové rozmístění

Správci mohou rozmístit aktualizaci Service Pack po síti pomocí Průvodce rozmístěním.

Informace o produktu

Po instalaci aktualizace Service Pack se v dialogu o aplikaci zobrazí aktualizované informace o produktu.

Restartování

Po instalaci je vhodné restartovat systém, i když se nezobrazí výzva.

Zpět na začátek

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Tato aktualizace Service Pack zahrnuje následující přepínače příkazového řádku systému Microsoft Windows:

·         /e – Extrahuje soubor MSP ze spustitelného souboru aktualizace Service Pack.

·         /q – Vypne zobrazení zprávy o dokončení instalace aktualizace Service Pack. To je užitečné v případě, že k instalaci aktualizace Service Pack do více počítačů používáte skript nebo dávkový soubor.

Pokyny k používání přepínače /e příkazového řádku najdete v níže uvedených postupech instalace.

Zpět na začátek

Pokyny k instalaci

·         Použití této aktualizace Service Pack na samostatnou instalaci

·         Použití této aktualizace Service Pack prostřednictvím místní sítě

·         Použití této aktualizace Service Pack u nového síťového administrativního obrazu

·         Odinstalace této aktualizace Service Pack

Použití této aktualizace Service Pack na samostatnou instalaci

Chcete-li tuto aktualizaci Service Pack nainstalovat na jeden počítač, postupujte podle uvedených pokynů.

1.    Stáhněte si aktualizaci Service Pack a uložte ji do libovolné složky.

2.    V případě potřeby vložte médium produktu (například instalační disk aplikace AutoCAD).

3.    Vyhledejte složku, do které jste uložili aktualizaci Service Pack, a dvakrát klikněte na spustitelný soubor (EXE).

Zpět na začátek

Použití této aktualizace Service Pack prostřednictvím místní sítě

Aktualizaci Service Pack nainstalujte do více počítačů pomocí místní sítě podle následujících pokynů.

1.    Stáhněte si aktualizaci Service Pack a uložte ji do libovolné sdílené složky v místní síti.

2.    Vyhledejte sdílenou složku, do které jste uložili aktualizaci Service Pack, a dvakrát klikněte na její spustitelný soubor (EXE).

Poznámka: Instalace prostřednictvím místní sítě a s použitím nástroje CAD Manager Control Utility není pro tuto aktualizaci Service Pack podporována.

Zpět na začátek

Použití této aktualizace Service Pack u síťového administrativního obrazu

Následující způsob distribuce platí pouze pro administrativní obrazy vytvořené pomocí Průvodce rozmístěním. Po dokončení těchto postupů budou následující rozmístění produktu zahrnovat tuto aktualizaci Service Pack.

V každém případě připojte tuto aktualizaci Service Pack k rozmístění. Jediná vhodná doba, kdy je aktualizaci Service Pack vodné sloučit, je tehdy, pokud zamýšlíte distribuovat rozmístění prostřednictvím objektu zásad skupin.

Stažený soubor opravy (aktualizace Service Pack) obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch), který lze extrahovat ze spustitelného souboru pomocí přepínače /e (extract). Příklad syntaxe naleznete v kroku 2 dále.

1.    Z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk stáhněte do místního počítače soubor EXE aktualizace Service Pack.

2.    V nabídce Start (systému Windows) klikněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klikněte na tlačítko OK.

<místní_jednotka>\<název_opravné_aktualizace> /e <místní_jednotka:>\< název_opravné_aktualizace>.msp

3.    Vložte médium s produktem společnosti Autodesk a spusťte soubor setup.exe.

4.    Vyberte možnost Vytvořit rozmístění. Klikněte na tlačítko Další.

5.    Na stránce Zahájit rozmísťování v poli Určit umístění rozmístění zadejte sdílené síťové umístění, ve kterém chcete vytvořit administrativní obraz, nebo kliknutím na tlačítko Procházet toto umístění vyhledejte. Uživatelé si nainstalují produkt z tohoto umístění.

6.    V poli Určit název rozmístění zadejte název rozmístění.

7.    Pokračujte v Průvodci rozmístěním, otevřete a nakonfigurujte rozmístění na stránce konfigurace produktu, klikněte na tlačítko Přidat a vyhledejte aktualizaci Service Pack extrahovanou ve druhém kroku. Všimněte si, že aktualizace Service Pack byla přidána do pole Zahrnout aktualizace Service Pack z místního disku nebo místní sítě. Zavřete dialog a přejděte zpět k seznamu produktů.

8.    Podle pokynů Průvodce rozmístěním dokončete rozmístění aktualizace Service Pack.

Poznámka: Pokud je do nasazení zahrnuta aktualizace Service Pack pro aplikaci AutoCAD nebo LT, nasazení nainstaluje pouze aktualizaci Service Pack pro aplikaci AutoCAD nebo LT bez souborů aktualizace aplikace Autodesk Sync.

Zpět na začátek

Odinstalování aktualizace Service Pack

Chcete-li odinstalovat aktualizaci Service Pack 2 aplikace Autodesk AutoCAD Map 3D 2014, použijte pomůcku pro přidání/odebrání softwaru pro systém Windows XP nebo nabídku Odinstalovat program pro systémy Windows 7 a 8. Rozbalením oken zobrazte aktualizace a vyberte aktualizaci Service Pack, kterou chcete odstranit.

Poznámka: Odinstalace aktualizace Service Pack v souběžném prostředí, ve kterém jsou aplikace AutoCAD Map 3D 2014 a další produkty AutoCAD nainstalovány ve stejném počítači, může při spuštění způsobit zhroucení aplikace. Pokud k této situaci dojde, zkopírujte knihovnu adlmact_libfnp.dll z instalačního média aplikace Autodesk Map 3D 2014 ze složky x64\acadmap\Program Files\Root\Common Files (64-bit) Folder\Autodesk Shared\AdLM\R7 do složky Program Files\Common Files\Autodesk Shared\adlm\R7\adlmact_libfnp.dll v počítači.

Zpět na začátek

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem našim zákazníkům, kteří uvedené chyby rozpoznali a nahlásili nám je. Tato hlášení nám umožňují vylepšovat produkt a poskytovat vám, našim zákazníkům, ta nejlepší řešení. Děkujeme vám také, že s námi udržujete obchodní vztahy a sdělujete nám své názory na obsah této aktualizované verze.

S pozdravem,

členové produktového týmu společnosti Autodesk

Zpět na začátek